beytülhəzən


beytülhəzən
ə. qəm evi, hüzn evi (Yaqub peyğəmbərin öz oğlu Yusifin həsrəti ilə qapanıb yaşadığı ev)

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • beytülhəram — ə. «qadağan olunmuş ev» Kəbə (Kə’bədə kənar işlərlə məşğul olmaq qadağan edildiyindən belə adlandırılır) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • beytül’əhzan — ə. bax: beytülhəzən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti